Klubbhuset
Klubbhus "Smiløkka": Smiløkka 5B, 3173 Vear

Klubbhuset brukes også til et begrenset antall vinterlagringplasser av biler.

For priser og avtaler kontakt leder/huskomiteen på tlf eller SMS til 913 16 749.

Medlemsmøter

Åpent hus på tirsdager året rundt etter kl 1700 hvor medlemmer er i klubbhuset til prat, en kopp kaffe eller noe fra pølsekokeren. Felles aktiviteter til klubbens beste og hyggelig samvær.

Medlemsmøter andre tirsdag i enkelte måneder etter nærmere melding på SMS og/eller Facebook. Du kan logge deg direkte inn direkte på våre sider via ikonet under på denne siden. 

Viser ellers til terminliste hvor planlagte aktiviteter for året er angitt. Terminlisten er også lagt ut under fanen filer på vår Facebook-side.