Om klubben

Klubbhuset
Klubbhus "Smiløkka": Smiløkka 5B, 3173 Vear

Klubbhuset brukes også til et begrenset antall vinterlagringplasser av biler. For priser og avtaler kontakt huskomiteen.

Medlemsmøter
Medlemsmøter holdes hver annen onsdag i måneden i klubbhuset "Smiløkka" i Smiløkka 5B. Møtene begynner kl. 1900. Viser ellers til terminliste hvor møter for hele året er angitt.

Uformelle samlinger på tirsdager året rundt etter kl 1700 hvor medlemmer er i klubbhuset til prat, en kopp kaffe eller noe fra pølsekokeren. Felles aktiviteter til klubbens beste og hyggelig samvær.

Styremøter
Ordinære styremøter holdes en time før medlemsmøter.