Innkalling til årsmøte onsdag 13.januar 2019

Publisert av Bjørn Haugstad den 18.03.19.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I TØNSBERG AUTOMOBILKLUB ONSDAG 13. FEBRUAR 2019 KL. 1900 på Blårøyk, Føynveien 12, 3132 Husøysund

 

Saksliste:

1. Åpning av møtet

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive møteprotokollen

4. Årsberetning fra styret og komiteene (Vedlegg 1 og 2)

5. Regnskap for 2018. (Vedlegg 3)

6. Budsjett for 2019. (Vedlegg 4, deles ut på møtet)

7. Innkomne forslag (ingen)

8. Sak fra styret: Ønske om en avlønning av styrelederen i klubben for å sikre fremtidig rekruttering (Vedlegg 6)

9. Fastsettelse av kontingent (Vedlegg 7)

10. Valg av styre og komiteer. (Styrets forslag: Vedlegg 8).

 

Det serveres pizza og mineralvann, kaffe og Twist.

Møtepapirer sendes ut til de e-postadressene vi har, og blir i løpet av en uke, lagt ut på vår hjemmeside www.tak1924.no

 

Velkommen!

Hilsen styret.